สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงาน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล