สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงาน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์