โครงการเดินรณรงค์ "ประหยัดน้ำช่วยชาติ"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 25 มีนาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเดินรณรงค์ "ประหยัดน้ำช่วยชาติ"  ภัยแล้ง เรื่องมาเนือน จึงป่าวเตือนร่วมกันประหยัดน้ำ ณ ประปาจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล