โครงการเดินรณรงค์ "ประหยัดน้ำช่วยชาติ"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 25 มีนาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเดินรณรงค์ "ประหยัดน้ำช่วยชาติ"  ภัยแล้ง เรื่องมาเนือน จึงป่าวเตือนร่วมกันประหยัดน้ำ ณ ประปาจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินร์