การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ สร้างการรับรู้หรือประชาสมพันธ์ "ชุดคำพูด" (Theme Message) ตามคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการนำแนวทางการจัดทำภาพหรือกราฟฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานของรัฐบาล

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่