การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ สร้างการรับรู้หรือประชาสมพันธ์ "ชุดคำพูด" (Theme Message) ตามคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการนำแนวทางการจัดทำภาพหรือกราฟฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานของรัฐบาล

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล