การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ สร้างการรับรู้หรือประชาสมพันธ์ "ชุดคำพูด" (Theme Message) ตามคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการนำแนวทางการจัดทำภาพหรือกราฟฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานของรัฐบาล