การจัดกิจกรรม " 3 เก็บ 5 ส "

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 เมษายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการจัดกิจกรรม " 3 เก็บ 5 ส " เพื่อทำความสะอาดบริเวณศาลากลางและสำนักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยไว้สำหรับบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล