สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 7 /2559

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 8 เมษายน  พ.ศ. 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 7 /2559 ประชุมชี้แจ้งโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ.2559  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ.2559 และ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของจังหวัดให้เข้าใจและวิธีการบันทึกข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียว ณ  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล