ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ สรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่ไทยเหมือนเช่นทุกปี

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล