ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม เพื่อสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ตำบลด่านและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และเพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ณ อาคารเลขที่ 188 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์ - ช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์