ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผนและเจ้าหน้าที่  ออกตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านตรำดม ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล