ตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผนและเจ้าหน้าที่  ออกตรวจรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านตรำดม ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหัดสุรินทร์