ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 5/2560

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2560 และนำเสนอโครงการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ ทีโอที เน็ตประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์