ประชุมประจำเดือน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์