ประชุมจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

 

วันที่ 29 กันยายน 2560  นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2560 โดยนำเสนอโครงการผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุรินทร์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(เน็ตประชารัฐ) ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมิอง จ.สุรินทร์