กีฬาสัมพันธ์สถิติ

วันที่ 30 กันยายน 2560 นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ลำโขงเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร