ประจำเดือนตุลาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

   

   วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์