อัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

      สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอรรถพร  สิงหวิชัย) เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.40 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์