การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

26196216 1738147019570499_6122430537746855306_n

 

การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560