เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

5

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวจันทิมา สติภา พนักงานสถิติ เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม