เนื้อหา

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

 

1

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล