ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

 

1

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์