ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
2/5-6 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท. 37812
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.