เนื้อหา

ประชาชนทั่วไป

Category หลัก: ข้อมูลสถิติสำหรับ หมวด: ข้อมูลสถิติสำหรับประชาชน

นิยามการใช้งาน สำหรับ "ประชาชนทั่วไป" คือ

  1. เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยตัดสินใจในการดำรงชีวิต หรือ ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่ต้องการ

  2. เป็นองค์ความรู้เชิงสรุปที่ชี้สภาพ

  3. ข้อมูลดิบ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่