นักวิชาการ

Category หลัก: ข้อมูลสถิติสำหรับ หมวด: นักวิชาการ

นิยามการใช้งาน สำหรับ "นักวิชาการ" คือ

  1. มีความต้องการใช้ข้อมูลดิบและคำนิยามของข้อมูล(Meta data)

  2. มีความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก