• ประชุมสัมมนาการสร้างคุณค่า (Values)

  ประชุมสัมมนาการสร้างคุณค่า (Values)

 • โครงการสร้างสุขฯ เดือนกุมภาพันธ์62

  โครงการสร้างสุขฯ เดือนกุมภาพันธ์62

 • อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

  อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

 •  

  วันมาฆบูชา

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล