แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการดำเนิงานโครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ปี2557-2562 เขียนโดย admin 925
ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 402
ชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 698
ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง) เขียนโดย admin 606
รายงานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 436
DEPA เขียนโดย admin 686
แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 774
metadata ขยะ เขียนโดย admin 824
metadata 4 เขียนโดย admin 833
metadata ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1999