แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายละเอียดผลการดำเนินงาน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 555
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ปี2557-2562 เขียนโดย admin 1077
ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 449
ชุดข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เขียนโดย admin 793
ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง) เขียนโดย admin 652
รายงานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 478
DEPA เขียนโดย admin 740
แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 828
metadata ขยะ เขียนโดย admin 928
metadata 4 เขียนโดย admin 912