แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 29
บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขียนโดย admin 87
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 150
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 172
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 153
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 205
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 204
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 132
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 134
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 165

หมวดหมู่รอง