แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่: ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 215
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่: ขยะ เขียนโดย admin 206
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่: การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 183
MindMap : ข้าว เขียนโดย admin 331
ประกาศสำนักงานสถิติฯ เขียนโดย admin 122
สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เขียนโดย admin 271
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 417
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 521
แผ่นพับข้อมูลสถิติที่สำคัญจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 858
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 658

หมวดหมู่รอง