แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 188
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส ที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 106
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย admin 117
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2561 เขียนโดย admin 129
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 139
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 274
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 140
สถิติการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม(ประจำเดือนเมษายน2561) เขียนโดย admin 209
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนเมษายน เขียนโดย admin 173
รับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเด็กและผู้ใหญ่ในอนาคต เขียนโดย admin 144

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล