แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลคนจน เขียนโดย admin 19
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 10
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอปราสาท เขียนโดย admin 14
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 417
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 186
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย admin 184
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 194
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 394
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 200
สถิติการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม(ประจำเดือนเมษายน2561) เขียนโดย admin 331