แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย admin 3
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2561 เขียนโดย admin 5
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 16
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 26
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 26
สถิติการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม(ประจำเดือนเมษายน2561) เขียนโดย admin 27
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนเมษายน เขียนโดย admin 39
รับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเด็กและผู้ใหญ่ในอนาคต เขียนโดย admin 32
ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 31
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ2560 เขียนโดย admin 31