แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 36
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2 ) เขียนโดย admin 32
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 1 ) เขียนโดย admin 28
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 37
ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 75
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 80
ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ด้านเศรษฐกิจ)จังหวัดสุรินทร เขียนโดย admin 280
ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ด้านสังคม)จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 350
การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 131
ผู้สูงอายุกับการทำงานจังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 117

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง