แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการเจริญเติบโตของ GPP และ GPP PER cappita เขียนโดย admin 25
การออมของคนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 เขียนโดย admin 12
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 15
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 เขียนโดย admin 16
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ เดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 12
แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 14
เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 17
เศรษฐกิจครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 23
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคจังหวัด เขียนโดย admin 20
ประชากรจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 26