แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้สูงอายุกับการทำงานจังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 0
การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 0
เกษตรอนทรีย์จังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 0
สถานการณ์ลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 เขียนโดย admin 0
สถานการณ์ความยากจนของคนสุรินทร์ ปี 2562 เขียนโดย admin 0
สถานการณ์ประชากรในพื้นที่กับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 0
สถานณืเกษตรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561 เขียนโดย admin 0
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 2562 เขียนโดย admin 0
การท่องเที่ยว 2561 เขียนโดย admin 2
ข้อมูลสำคัญ 2563 เขียนโดย admin 0

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง