แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 11
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 12
ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ด้านเศรษฐกิจ)จังหวัดสุรินทร เขียนโดย admin 194
ผลสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ด้านสังคม)จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 262
การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 68
ผู้สูงอายุกับการทำงานจังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 64
การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 62
เกษตรอนทรีย์จังหวัดสุรินทร์ 2562 เขียนโดย admin 63
สถานการณ์ลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 เขียนโดย admin 58
สถานการณ์ความยากจนของคนสุรินทร์ ปี 2562 เขียนโดย admin 61

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง