แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 12
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 292
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส ที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 137
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย admin 140
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2561 เขียนโดย admin 154
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 161
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 333
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 166
สถิติการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม(ประจำเดือนเมษายน2561) เขียนโดย admin 252
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เดือนเมษายน เขียนโดย admin 198

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล