แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic ข้าว เขียนโดย admin 52
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560 เขียนโดย admin 46
แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 54
รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 56
สรุปผลการจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560 ครบรอบ 57 ปี เขียนโดย admin 45
สถิติน่ารู้ เขียนโดย admin 49
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 31
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2560 เขียนโดย admin 30
สำรวจพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุรินทร์ 2560 เขียนโดย admin 34
สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม (งานนับจด) เขียนโดย admin 51