แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 120
รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 118
สรุปผลการจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560 ครบรอบ 57 ปี เขียนโดย admin 97
สถิติน่ารู้ เขียนโดย admin 109
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 91
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2560 เขียนโดย admin 80
สำรวจพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุรินทร์ 2560 เขียนโดย admin 76
สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม (งานนับจด) เขียนโดย admin 102
สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 130
การใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 114

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล