แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560 เขียนโดย admin 206
แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 216
รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 205
สรุปผลการจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560 ครบรอบ 57 ปี เขียนโดย admin 180
สถิติน่ารู้ เขียนโดย admin 184
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 166
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2560 เขียนโดย admin 156
สำรวจพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุรินทร์ 2560 เขียนโดย admin 157
สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม (งานนับจด) เขียนโดย admin 185
สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 265