แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic ข้าว เขียนโดย admin 140
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2560 เขียนโดย admin 152
แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 152
รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 148
สรุปผลการจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560 ครบรอบ 57 ปี เขียนโดย admin 125
สถิติน่ารู้ เขียนโดย admin 131
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 109
การสำรวจภาวะการทำงานประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2560 เขียนโดย admin 103
สำรวจพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุรินทร์ 2560 เขียนโดย admin 99
สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนอุตสาหกรรม (งานนับจด) เขียนโดย admin 126

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล