เนื้อหา

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 4 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

รายละเอียดงบทดลองเบิกจ่ายงวด 4 ประจำปี 2562

4 2562_Page_1

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 3 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

 

3 _62

รายละเอียดงบทดลอง

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่1 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

1 62_Page_1

1 62_Page_2

1 62_Page_3

ดาว์นโหลด

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่2 ประจำปี 2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

 

ดาว์นโหลดงบทดลองเบิกจ่าย งวดที่2 ประจำปี 2562

2-62

งบทดลองเบิกจ่าย งวดที่ 12 ปี 2561

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: งบทดลองเบิกจ่าย

play12

รายละเอียด งบทดลอง

 

รายงานงบทดทอง งวดที่ 12

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล