แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนิงานตามกรอบการใช้ปะโยชน์ฯ เขียนโดย admin 295
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เขียนโดย admin 289
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2562 เขียนโดย admin 306
"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เขียนโดย admin 288
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 302
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 293
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 261
โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 285
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 264
โครงการสำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 269

หมวดหมู่รอง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่