แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เขียนโดย admin 296
ประชุมประจำเดือนเมษายน2562 เขียนโดย admin 290
ประชุมกรมการจังหวัด4/2562 เขียนโดย admin 268
โครงการน้ำ เขียนโดย admin 308
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 311
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญเดือนเมษายน2562 เขียนโดย admin 323
โครงการสร้างสุขฯ ประจะเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่1 เขียนโดย admin 339
มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจควสมคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราปปราม และบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 354
โครงการสำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 302

หมวดหมู่รอง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่