แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด เขียนโดย admin 306
คณะกรรมการติดตามการประเมินผลมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ครั้งทีี1/2561 เขียนโดย admin 351
การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 332
โครงการสำรวจการมีการใช้ ICT ในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 353
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน เขียนโดย admin 343
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เดือนพฤศจิกายน ) เขียนโดย admin 357
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 333
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 (คาบงาน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) เขียนโดย admin 466
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 316
โครงการสำรวจประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561งบประมาณ ปี 2562 เขียนโดย admin 497

หมวดหมู่รอง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่