แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 335
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 การประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านสังคม ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 301
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ร่วมชมการแสดงช้าง เขียนโดย admin 345
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2557 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน แสง สี เสียง สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ชุด ศิวเวทเทวาลัย มนต์ไผทพุทธานุภาพ เขียนโดย admin 289
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ร้อยสี พันลาย มหัศจรรย์ไหมสุรินทร์ เขียนโดย admin 295
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก เขียนโดย admin 310
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วันบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 318
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7 /2557 เขียนโดย admin 338
วันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2557 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์/งานกาชาดสุรินทร์ เขียนโดย admin 348
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ร่วมทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 324
แถลงข่าวและพิธีเปิด มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เขียนโดย admin 327
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันไปรษณีย์โลก เขียนโดย admin 339
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัลงานกาชาด เขียนโดย admin 335
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 การจัดงานบำเพ็ญพระกุศล ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย admin 305
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 316
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 304
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส เขียนโดย admin 351
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6 /2557 เขียนโดย admin 339
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้า เขียนโดย admin 439
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557 Amazing Surin Elephant Round-up 2014 เขียนโดย admin 467
สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 338
วันที่ 23 กันยายน 2557 การประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านความมั่นคง เขียนโดย admin 359
วันที่ 11 กันยายน 2556 งานแสดงมุทิตาจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายพิภพ ดำทองสุข) เขียนโดย admin 419
วันที่ 9 กันยายน 2557 การประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านสังคม เขียนโดย admin 398
วันที่ 9 กันยายน 2557การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านท่องเที่ยว เขียนโดย admin 341
สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 449
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 334
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 449
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ร่วมพิธี "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" เขียนโดย admin 416
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 420
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านช้างมอบ เขียนโดย admin 491
อัตราการว่างของประชากรจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 284
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5 /2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย admin 429
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เขียนโดย admin 377
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 523
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 วันที่ 16 ก.ค.57 เขียนโดย admin 541
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 /2557 เขียนโดย admin 422
ชี้แจงหลักธรรมาธิบาล เขียนโดย admin 352
เดิน - วิง การกุศล และเพื่อสุขภาพ เขียนโดย admin 353
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 443
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 /2557 เขียนโดย admin 421
การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้าน OTOP (ผ้าไหม) ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 380
การจัดงานมหกรรมกีฬามวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 452
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 400
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 459
วันฉัตรมงคล 2557 เขียนโดย admin 391
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 1570
การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้าน OTOP (ผ้าไหม) ครั้งที่1 เขียนโดย admin 592
การแข่งขันกีฬา สุรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 540
วันจักรี และข้าการพลเรือน ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 452
ประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 815
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 374
ประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 381
การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่1 เขียนโดย admin 334
การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่2 เขียนโดย admin 339
ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 380
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 427
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 548
พิธีทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 355
การสัมมนาและอบรมความรู้สำหรับผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 353
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 /2556 เขียนโดย admin 358
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 607
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 365
เฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ 2556 เขียนโดย admin 368
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 532
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 343
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 513
พิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก เขียนโดย admin 329
แถลงข่าวและพิธีเปิด มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เขียนโดย admin 498
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 340
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 361
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัล งานกาชาด เขียนโดย admin 616
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 335
ร่วมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช กมลมหาสังฆปริณายก เขียนโดย admin 385
อาลัยสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ เขียนโดย admin 364
วันปิยะมหาราช พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 320
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2556 เขียนโดย admin 656
หนึ่งใจ....ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 351
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin 554
การประชุมประจำเดือนกันยายน เขียนโดย admin 452
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2556 เขียนโดย admin 556
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 397
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 322
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 400
การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 343
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 400
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 311
ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 370
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2555 เขียนโดย admin 741
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 399
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 371
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 346
ประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 350
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขียนโดย admin 344
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาสวาย เขียนโดย admin 869
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ เขียนโดย admin 380
วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 768
ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 582
แซนโฎนตา วันสารทเขมร เขียนโดย admin 575