เนื้อหา

วัตถุประสงค์ของการสำรวจโครงการเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

o6

ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

o2

ร่วมจัดอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ระดับชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

s006

โครงการสำรวจประจำเดือนตุลาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

o1

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดิจิทัลจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

s005

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง