แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เขียนโดย admin 7
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 13
เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน E-Commerce เขียนโดย admin 8
"ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561" เขียนโดย admin 8
ข่าวประชาสัมพันธ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เขียนโดย admin 8
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 9
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส เขียนโดย admin 13
ประชุมประจำเดือนมีนาคม สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 12
ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 15
ประชุม DIGITAL DREAM TEAM (D.D.Team) เขียนโดย admin 10