แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดิจิทัลจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 12
ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เขียนโดย admin 10
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 18
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน เขียนโดย admin 32
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนกันยายน เขียนโดย admin 18
บทสรุปภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 24
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 17
ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่8/2561 เขียนโดย admin 25
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 14
ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ2561 เขียนโดย admin 17

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th