แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference การสร้างการรับรู้ เขียนโดย admin 77
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 77
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 88
ร่วม โครงการ "สภากาแฟ" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 80
เข้าร่วมหารือ โครงการ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 77
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ สรง.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 93
ร่วมรับฟังโครงการ"นวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smrat city เขียนโดย admin 68
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 169
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 112
ร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 77

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th