แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 14
ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 17
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ของดีวิถีสุรินทร์ด้วยเน็ตประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร "การค้าออนไลน์" เขียนโดย admin 26
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เขียนโดย admin 31
ร่วมประชุมการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เขียนโดย admin 18
ประชุมเชิงปฏิบัตการของดีวิถีสุรินทร์ด้วยเน็ตประชารัฐ "วิถีเกษตรสุรินทร์ (รุ่นที่ 1) เขียนโดย admin 15
การสร้างรับรู้ภายในองค์กร การดำเนินงานโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด เขียนโดย admin 16
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 49
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เขียนโดย admin 20
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 19

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th