แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 15
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 19
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจราชการ เขียนโดย admin 15
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 14
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 14
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 10
ร่วมกิจกรรม เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleang Day เขียนโดย admin 9
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 9
ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านของประชากร เขียนโดย admin 9