แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมvDOConferenceการเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 49
เข้าร่วมอบรม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าาชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 17
ร่วมประชุม การจัดทำข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิตของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมอบรม การให้ความรู้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานและช่วยเหลือคนพิการ เขียนโดย admin 15
เทศกาลวันสงกรานต์ เขียนโดย admin 20
รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 15
ร่วมงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เขียนโดย admin 18
ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เขียนโดย admin 18
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 21
เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน E-Commerce เขียนโดย admin 14