แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference การสร้างการรับรู้ เขียนโดย admin 35
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 41
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 50
ร่วม โครงการ "สภากาแฟ" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 40
เข้าร่วมหารือ โครงการ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 42
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ สรง.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 37
ร่วมรับฟังโครงการ"นวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smrat city เขียนโดย admin 32
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 48
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 48
ร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 42