แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรทาชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 45
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เขียนโดย admin 41
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯพฤษภาคม เขียนโดย admin 43
ร่วมประชุมเร่งรัดผลการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เขียนโดย admin 54
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 18 พ.ค.61 เขียนโดย admin 49
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 37
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 32
ร่วมกิจกรรมโครงการการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอิสานใต้ เขียนโดย admin 36
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 17 พ.ค.61 เขียนโดย admin 44
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 14พ.ค.61 เขียนโดย admin 54

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th