แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเดือนเมษายน เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ เขียนโดย admin 27
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 25
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มเดือนเมษายน เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 22
ประชุม แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดและการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 24
7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2561) เขียนโดย admin 25
การประชุมvDOConferenceการเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 61
เข้าร่วมอบรม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าาชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 29
ร่วมประชุม การจัดทำข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิตของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 28