แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 46
ร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เขียนโดย admin 43
ร่วมอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เขียนโดย admin 36
ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference เขียนโดย admin 48
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม เขียนโดย admin 35
หารือการดำเนินโครงการ การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 32
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 54
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 51
ร่วมประชุม"สภากาแฟ"ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 41
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เขียนโดย admin 50