แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านของประชากร เขียนโดย admin 37
ประชุมประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 24
อบรมการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 33
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 28
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเดือนเมษายน เขียนโดย admin 36
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ เขียนโดย admin 36
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 32
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มเดือนเมษายน เขียนโดย admin 26
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 25
ประชุม แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดและการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 30