แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรม เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleang Day เขียนโดย admin 44
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 35
ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านของประชากร เขียนโดย admin 56
ประชุมประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 30
อบรมการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 50
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 36
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเดือนเมษายน เขียนโดย admin 43
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ เขียนโดย admin 45
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 46
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้มเดือนเมษายน เขียนโดย admin 29

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th