แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 28
ประชุม แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดและการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 46
7 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2561) เขียนโดย admin 49
การประชุมvDOConferenceการเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 84
เข้าร่วมอบรม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าาชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 40
ร่วมประชุม การจัดทำข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิตของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 37
เข้าร่วมอบรม การให้ความรู้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานและช่วยเหลือคนพิการ เขียนโดย admin 40
เทศกาลวันสงกรานต์ เขียนโดย admin 67
รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย admin 39
ร่วมงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เขียนโดย admin 38

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th