แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 25
ประชุมดือนกุมภาพันธ์2561 เขียนโดย admin 24
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 34
การสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 เขียนโดย admin 38
ประชุม การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร เขียนโดย admin 38
สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม กุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 43
เข้าร่วมรับตรวจการรับรองคุณภาพบริหารจัดการ เขียนโดย admin 42
การประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference การสร้างการรับรู้ เขียนโดย admin 43
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 50
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 60