• โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

  โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

 • รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม

  รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม

 • ประชุมประจำเดือน

  ประชุมประจำเดือน

 • รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

  รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 • ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 5/2560

  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 5/2560

โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

       นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์  เข้าพบ คลังจังหวัดสุรินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทย... อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม

ประกาศรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมส... อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560 (มกราคม - มีนาคม)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 5/2560

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 5/2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2560 และนำเสนอโครงการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ ทีโอที เน็ตประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินท... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next