• การสร้างรับรู้ภายในองค์กร การดำเนินงานโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด

  การสร้างรับรู้ภายในองค์กร การดำเนินงานโครงการ 1 กิจก

 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเดือนสิงหาคม

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดผ้า

 • ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

  ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร

 • ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

 • ประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่7/2561

  ประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่7/2561

Previous
Next