• เข้าร่วมประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ

  เข้าร่วมประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาค

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนแ

 • เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย

  เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรม

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่2/2561

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากโครงการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพนักงานจัดเก็บข้อมูลใน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

 

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next