• งบลอง เดือน กรกฎาคม 2560

  งบลอง เดือน กรกฎาคม 2560

 • ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 60

  ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 60

 • ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

  ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ

 • ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิน

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็กพระป

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 60

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 60

 

     31 กรกฎาคม 2560 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

พร้อม... อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

 

    31 กรกฎาคม 2560 นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พ... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

  28 กรกฎาคม 2560 นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

      วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next